Services/ Møter November- Desember 2017

Every Sunday at 5 pm / Hver søndag kl 17.00


November 2017

05: Sermon / Tale: Ingvild Hovda – Familyservice

12: Sermon / Tale: Hjalmar Bø

19: Sermon / Tale: Jan Helge Aarseth

26: Sermon / Tale: Paul Odeh

Desember 2017

03: Sermon / Tale: Jakob Trodahl 

10: Sermon / Tale: Kari Nordhus – Christmas Gathering & Dinner

17: Sermon / Tale: Daniel Mbowe

25: Christmas Service at 12 pm. / Julegudstjeneste for hele Salem kl. 12.00 English translation.

31: New Year Service at 11 am. / Nyttårsgudstjeneste for hele Salem kl. 11.00 English translation.


English language meetings. Translation into Norwegian. If needed, also translation into Swahili, Chinese, Arabic, French, and Farsi.

Sunday School in all services. Søndagsskole i alle møter.

Refreshments after each meeting. Enkel bevertning etter møtet.

You are most heartily welcome to ICF Salem! Hjertelig velkommen til IKF Salem!